מינהל קהילתי מיתרים

גבעת שאול | גבעת מרדכי | קרית משה | מורדות בית וגן

האתר בבנייה - ואנו עובדים במרץ

גבעת מרדכי -  קטגוריה בשלבי הקמה

גבעת שאול | גבעת מרדכי | קרית משה | מורות בית וגן

מינהל קהילתי מיתרים מופקד על השכונות: גבעת שאול, קרית משה, גבעת מרדכי, מורדות בית וגן ורמת מוצא המינהל מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית ותרבותית לכלל השכונות, בשילוב תושבים, עסקים והרשות העירונית.

מתנס בית רוס, מרכז קהילתי רוס, מינהל בית רוס, מרכז קהילתי גבעת שאול, מתנס גבעת שאול, גבעת שאול, בית רוס, מינהל קהילתי מיתרים.