שכונת מוצא הינה השכונה הירושלמית הראשונה בואכה ירושלים.

השכונה מונה כ1000 תושבים.

בימים אלו נעשית עבודה להקמת תשתית קהילתית של מבנה ותקציבי פעילות לרווחת התושבים.