ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו
העושה את כל ישראל חברים (תלמוד ירושלמי חגיגה ג')

גם אצלנו, במינהל קהילתי "מיתרים", החיבורים הללו חיים ופועמים ונמצאים בלב העשייה שלנו.

קשת רחבה של ציבורים מגוונים מוצאים אצלנו בית  קהילתי מילדות ועד זיקנה

 בשיגרה ובעיתות חירום אנחנו כאן יחד.

כולנו יחד יוצרים את הפסיפס הרבגוני והמרהיב המרכיב את קהילת "מיתרים". 

השותפות שלנו יחד מוכיחה את עצמה. היא מצעידה את כולנו בשביל הזהב

ומובילה לצמיחה, להתקדמות ולהתחדשות בכל התחומים ובכל השלוחות לרווחת כולנו.

אני מזמין אתכם להצטרף לעשייה שלנו. יחד נבנה קהילה.

בברכה,
אביעד קמיר
מנכ"ל  מינהל קהילתי "מיתרים"