בס"ד

"שהחיינו וקיימנו והגיענו  לזמן הזה"

אתר החדש של מינהל "מיתרים " עלה לאוויר ואיתו מפרי פעילותינו למען התושבים

מינהל קהילתי "מיתרים" פועל ע"י צוות המינהל הקהילתי  בניצוחו של המנהל הנמרץ מר אביעד קמיר 

להביא את השכונות לעשייה ולשיתוף של התושבים בפעילויות המינהל וביצירת פורומים של תושבים העובדים ביחד למען תושבי השכונה. 
מדיניות  ההנהלה בראשה אני עומד היא בסיסמה של   "יחד בונים קהילה" 
הקהילה היא בראש מעייננו ובמסגרת זו המינהל פועל ועושה את מה שציבור התושבים ביחד איתנו פועל שנעשה
אנו במינהל מיתרים מייצרים פעילויות לכל הציבורים בלי הבדלי השקפה ודת  -ולכולם מינהל מיתרים הוא בית .
תנופת הפעילות באה לידי ביטוי בכל המישורים הן במישור התרבותי, המישור החברתי המישור הפיזי והגיל השלישי

והן ביצירת ועדות בתחומים הפיזיים וכאן עכשיו עינכם הרואות באתר האינטרנט החדש והנפלא של המינהל הקהילתי שזה כעת עולה לאוויר !
ואנו תקווה שהדבר יישא פרי והשינויים יבואו לידי ביטוי גם במישורים שעדיין לא הגענו לטפל בהם .


בסייעתא דשמיא הגדלנו את היקף הפעילות לתושבים באופן משמעותי, חוגים חדשים שנפתחו וישנים שהורחבו, הרצאות מגדולי הרבנים והמרצים לכלל האוכלוסייה, טיולים לכל שכבות הגילאים, סדנאות בנושאים מגוונים מחינוך ועד כלכלה נבונה, ועדות פיזיות פעילות  ופתוחות המשרתות את תושבי השכונות בכל הנושאים התחבורתיים, תשתיות, תכנון וסביבה המותאמים לדרישת הציבור.

עלינו מוטלת האחריות לחבר את תושבי השכונות לבית הקהילתי, ולתת לציבור את מלוא השירותים התרבותיים והפיזיים השייכים לו.
ולתושבי השכונות היקרים אנו קוראים לבוא וליטול חלק בכל פעילויות המינהל הקהילתי- 
שלכם ובשבילכם!

יחיאל שוסהיים
יו"ר מינהל -מיתרים