בימים אלו נעשית עבודה להקמת תשתית קהילתית של מבנה ותקציבי פעילות לרווחת התושבים.