כללי:

 1. מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
  החופשות הן לפי לוח החופשות של משרד החינוך.
 2. דמי מנהלה לכל משפחה סך 40 .₪

הנחות:

 •  לנרשמים דרך האתר או עמדת ההרשמה שבמינהל תינתן הנחה של 40 ₪ דמי מינהלה.
 • אין כפל הנחות.
 • ניתן להגיש בקשה של עד 20% הנחה שתידון בוועדת הנחות בתנאי של הגשת האסמכתאות הדרושות .
 • ההנחה תתחיל מיום הגשת כל הטפסים הדרושים.

 לצפייה בקובץ לחץ כאן

השתתפות בחוג:

 1. פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים, למינהל שמורה הזכות לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים וכן להחליף מדריך במהלך הפעילות )ללא התחייבות להחזרים על כך
 2. הנהלת המינהל רשאית לשנות את זמני החוגים ומיקומם ע"פ צרכיה ללא זיכוי על כך .
 3. תשלום עבור ציודחומריםתלבושתמופע סיום וכו` ייגבה בנפרד.
 4. שיעור נסיון (1 בלבד) יתקיים ללא עלות. בשלוחת קרית משה הוא מתקיים בצפיה בלבד ללא גביה כלל.בשלוחה החרדית הוא מתקיים בהשתתפות פעילה במידה ויהיה המשך השתתפות, ייגבה תשלום גם על שיעור הנסיון.
  * סעיף זה לא כולל את מועדון הספורט בשלוחה החרדית. *במועדון הספורט ייגבה תשלום של 30 ₪ לשיעור בהרשמה מראש במזכירות.

ביטול חוג:

 1. ביטול השתתפות בחוג יתבצע בכפוף להגשת טופס בקשה לביטול השתתפות עד ה 15 לכל חודש בכתב במייל [email protected] וקבלת אישור חוזר במייל.
  הביטול ייכנס לתוקפו בחודש העוקב. ביטולים יתקבלו רק עד 30.04.23
 2. על ביטולים לאחר התאריך הנ"ל יש להודיע עד ה 15 לכל חודש הביטול יכנס לתוקפו ב 1 לחודש העוקב, במקרים אלו יינתן החזר של 50% מיתרת העלות השנתית.
 3. החזר כספי בגין מחלה , יאושר לאחר הצגת אישור ורק מחלה של מעל חודש ימים.
 4. חישוב עלות החוג הינו על פי מספר המפגשים במהלך השנה, כך גם יחושב החזר כספי יחסי.- התשלום כולל חופשות ע"פ לוח החופשות של משרד החינוך.
 5. הוצאות ואו עמלות בנקיםשיקים עקב החזרת המחאות מכל סיבה יחולו על המשתתף
 6. מפגש שבוטל בשל היעדרות המדריך יתקיים במועד חילופי, עליו תימסר הודעה במינהל )ללא התחייבות למועד שיתאים לכל המשתתפים.(
 7. מפגש שלא התקיים עקב כח עליון , אין התחייבות להחזירו.
 8. במועדון הספורט של השלוחה החרדית- ביטול חוג לפני תום שלושה חודשים מיום ההרשמה יחייב בעמלה של 50 ש"ח.

הצהרת בריאות:

 • הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.
 • הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המדווחות לעיל, הרשום מעלה מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.

אנחנו כאן איתכם ובשבילכם :)

טל: 02-6536828
אימייל: [email protected] 
אתר האינטרנט שלנו- מינהל קהילתי מיתרים